Formularz wyceny usług

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. Podane dane będą wykorzystane przez administratora w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub pytania oraz do ewentualnej dalszej korespondencji dotyczącej usługi przeprowadzki/transportu.

  Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej, jest Pan Mariusz Dąbroś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Najtrans Mariusz Dąbroś pod adresem ul. Wacława Lipińskiego 22/12, 30-349 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762118105, REGON: 122519992.

  Podane dane będą przechowywane przez administratora przez okres 1 miesiąca od ostatniego kontaktu. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim chyba, że nastąpi konieczność udostępnienia tych danych podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne lub księgowe na rzecz administratora.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. W każdym czasie macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Niepodanie nam wymaganych danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi otrzymanie wiadomości e-mail zawierających informacje udzielające odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

  Oświadczam również, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wszelkie żądania w tym zakresie należy kierować na adres e-mail: najtrans@interia.pl.

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich. W przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w sposób nieuprawniony przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.

  Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i podanie w nim:

  • planowanego terminu przeprowadzki
  • adresu przeprowadzki (skąd dokąd)
  • informacji na temat piętra, dostępności windy i podjazdu pod klatkę / budynek
  • ilości przewożonego mienia

  Formularz zawiera wstępne informacje pozwalające ocenić nam zakres usług.

  W polu "Treść wiadomości" proszę wpisać dokładny opis przewożonego mienia.

  Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem w celu przedstawienia wyceny usług.